Make your own free website on Tripod.com
[Grønt Spa'tak]
[Informasjon/innmelding]
   [Sett Foten Ned]
   [Kollektivkampanjen]
   [StordNU]
   [Gjesteboka]
   [Hovudside]
   [E-post]



Bruken av privatbil veks eksplosivt medan kollektivtransporten står i ro! Dette gjev lokal luftureining og auka utslepp av klimagassar. Dei ti siste åra har tilskotet til drift av busselskapa i Noreg vorte kutta med ein tredjedel.

NO KREV ME PENGANE TILBAKE!!!!






Stord NU hadde hausten 1998 Sett Foten Ned-aksjon. Dette var ein vellukka aksjon. Me hadde og loddsal og sal av vafler, kaffi og saft. Vaffelsalet gjekk strykande :) og me fekk inn ein del pengar. Ein del av overskotet gjekk til regnskogfondet.

Nokre bilete frå standa:

(dårlige, sorry)



Susanne, Miriam og Lotta poserer for fotografen..


Susanne og Lotta poserer, medan Miriam signerer lakenet..


Dette er kor mange som sette foten sin ned i protest...



Sett Foten Ned-aksjonen inngjekk som ein del av kollektivkampanjen..